Hatvan története

A mai földradar-vizsgálat

2010. március 31. - Ziggy Stardust

Friss jelentés.

A délelőtt folyamán szemerkélt az eső, s bizony tartottunk attól, hogy az időjárás esetleg meghiúsítja a mai napra tervezett vizsgálatot, szerencsére azonban a 13 órakor történő kezdés  után az egek ura megkegyelmezett rögtönzött csapatunknak. A felmérést a Detektor Plussz 11 Lőszermentesítő Kft. ügyvezető igazgatója, Hutera Lajos és munkatársa végezte el; „megfigyelőként” részt vett a Hatvani Önkormányzat részéről Bognár Endre főépítész, a HANEM képviseletében Sósné Mészáros Andrea, a sírhelyet hosszú éveken át gondozó Kiss István Péter tanár úr, illetve személyem.

A vizsgálat a legkorrektebb keretek között történt, és a mintegy másfél órás időszak kifejezett jó hangulatban telt el. Hutera úr tájékoztatott bennünket a vizsgálat egyes lépéseiről, illetve hogy milyen jellegű eredmények várhatóak. Ezután megtörtént az akcióterület kijelölése, amely a sírhelyet egykor körülvevő kerítésnél jóval nagyobb területet ölelt fel, hiszen például egy 1911-es forrás szerint, az emlékoszlopot az akkor még létező sírdombtól pár lépésre Óhatvan irányában állították fel, vagyis egyáltalán nem biztos, hogy a sírgödör éppen a felszíni sírjel alatt található. A vizsgálandó terület határát nyugati irányban ezért a Prépost-malom út egykori vonalánál jelöltük ki, mintegy 5-6 méterre a sírhelytől, és körülbelül hasonló távolságot állapítottunk meg a többi irányba is.

Kiértékelés április első felében.

Célterület részlete. Sárga jel balra: a sírhely/emlékmű korábbi helye; előtérben: kilométerkő, a régi országút utolsó emléke, (15 km – Hatvan-Aszód távolság); víztorony előtt: előkészületek a másnapi alapkőletételre.